0888535588
HIẾU CÁ - BÚT SƠN - THANH SƠN - KIM BẢNG - HÀ NAM

Thông Tin Liên Hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN SÔNG TRONG AO HẢI ĐĂNG

Chúng tôi cam kết đem lại những gì tốt nhất cho mọi người

Email: hieunguyembs39@gmail.com

Số điện thoại hỗ trợ hỏi đáp  .0888535588    0912697473

Website : hieuca.com.vn

 

Gửi liên hệ cho chúng tôi

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CẤP

AO NUÔI CÁ CỦA HTX

HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH VỀ THĂM HTX

GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP

GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP

GIẤY ĐĂNG KÝ HTX

CHỨNG NHẬN: RUỐC CÁ TRẮM CỎ

CHỨNG NHẬN: CHẢ CÁ RÔ THÁI

CHỨNG NHẬN: CÁ KHO

G

0888535588
Nhắn tin!