Giỏ hàng của bạn trống!

DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP " Giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn "

2022-06-03 13:49:23

Kinh tế tuần hoàn là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý; các sản phẩm, phế phụ phẩm sẽ được sử dụng, tái chế, làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí, thất thoát, hạn chế tối đa chất thải, tăng hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đã xác định Kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng tất yếu, có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp theo chu trình khép kín. Chủ trương về phát triển Kinh tế tuần hoàn trong đó có nông nghiệp đã được Đảng ta đưa ra từ sớm, Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25-6-1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Hiện nay, Kinh tế tuần hoàn là một trong những nội dung được quan tâm nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và tận dụng phế phẩm nông nghiệp như là một nguồn lợi để gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp, giúp tăng thu nhập của nông dân, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Hoạt động khuyến nông đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển giao TBKT vào sản xuất, bao gồm các lĩnh vực như trồng trọt lâm nghiệp, chăn nuôi thú y và nuôi trồng thủy sản...

Thông qua các hoạt động khuyến nông, hằng năm, triển khai trên 100 mô hình Khuyến nông Trung ương kết hợp với công tác đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền về những mô hình tiêu biểu, có hiệu quả đã được lan tỏa, nhân rộng. Trình độ kỹ thuật của người sản xuất nông nghiệp đã được nâng lên rõ rệt, bên cạnh việc khai thác nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi trên cơ sở phát huy tiềm năng, điều kiện từng vùng, miền, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, hướng Kinh tế tuần hoàn đang được quan tâm, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển sản xuất nông nghiệp một cách bền vững , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: